Klachtenformulier Politie en Koninklijke Marechaussee

De politie en koninklijke marechaussee voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Vaak gaat dat goed, ook in lastige situaties. Maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan daarom gebeuren dat u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van de politie of marechaussee. In dat geval kunt u binnen één week een klacht indienen. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de politie of KMar van haar fouten leren. Daarom is er een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op de wet.


Wat gebeurt er met mijn klacht?

Uw klacht wordt opgenomen door een lid van interne zaken (IZ). Eventueel neemt deze contact met u op om meer informatie te verkrijgen of aanvullend bewijsmateriaal op te vragen. Hierna zal de medewerker de klacht bekijken en hier, indien nodig in overleg, een oordeel over vellen. U krijgt de uitslag van de klacht te horen via een Discord DM. Het is mogelijk om aan te geven dat u kwijtgeraakte items terug wilt hebben. We honoreren dit verzoek niet in alle gevallen. Indien we uw verzoek wel accepteren, dan ontvangt u hierover ook bericht.


Wat doet de politie of marechaussee met uw klacht?

De klachthandelaar brengt de beklaagde medewerker op de hoogte van uw klacht. Hij of zij krijgt, net als u, de kans om zijn/haar kant van het verhaal toe te lichten, indien nodig. Daarna wordt er een oordeel geveld. Klachten zijn voor de politie nadrukkelijk leermomenten. Uw klacht geeft ons stof tot nadenken over de manier waarop wij als politie met burgers omgaan.


Het is erg belangrijk dat u videobewijs toevoegt aan uw klacht. Zonder bewijs is het lastig om uw klacht in behandeling te nemen.
U dient het hele voorval zo uitgebreid mogelijk te omschrijven.